banner1

Ramazan Teslimiyettir

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, İbrahim (Aleyhisselam); “ben Âlemlerin Rabbine teslim oldum” dedi. “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” “...ben bununla emrolundum. Ve ben, teslim olanların ilkiyim.” Dedi. Peygamberimiz Hz. Muham..

Rabbi ona “Teslim ol” dediğinde, İbrahim (Aleyhisselam); “ben Âlemlerin Rabbine teslim oldum” dedi. “Benim namazım, ibadetim, hayatım ve ölümüm âlemlerin rabbi olan Allah içindir.” “...ben bununla emrolundum. Ve ben, teslim olanların ilkiyim.” Dedi. Peygamberimiz Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) Sen de İbrahimi bir teslimiyetle rabbine güven ve ona tevekkül et! Namazın, ibadetin, hayatın ve ölümün yalnız Allah için olsun! Şartsız, hesapsız, amasız bir teslimiyetle şer’i hükümlere teslim ol! Sadece namaz ve oruçla değil, bir hayat nizamı olarak İslâm'a kamilen teslim ol! Sakın geç kalma! Teslimiyette acele et! Bedir’de şehit olan Umeyr gibi kalk ve koş! Ne dünyalık bir şey, ne de bir hurma; seni cennet ehli olmaktan alıkoymasın! Karnına taş bağlayan sahabeler gibi Allah'ın vadine güven! Eba Eyyub’ün inandığı gibi Rasul’ün müjdesine inan! Göreceksin, güneş yeniden doğacak, eriyecek bütün taştan adamlar... Ve Hilafetle, yeniden fetihlere açılacak kapılar. Allah’ın vaadine, Rasül’ün müjdesine teslim ol! Göreceksin, fetihlerle dolacak yeniden Ramazanlar! #RamazanTeslimiyettir #RamazanHilali

Son videolar