banner1

Tarihi Sanık Sandalyesinden Kaldırmak - Dr. Abdurrahim Şen #BirKonuBirKonuk

BU VİDEO TARİHE BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK! Dr. Abdurrahim Şen "Bir Konu Bir Konuk" programında "Tarihi Sanık Sandalyesinden Kaldırmak" başlıklı sunumu ile tarihe nasıl bakmamız gerektiğini net bir biçimde ortaya koydu.

BU VİDEO TARİHE BAKIŞINIZI DEĞİŞTİRECEK!

Dr. Abdurrahim Şen "Bir Konu Bir Konuk" programında "Tarihi Sanık Sandalyesinden Kaldırmak" başlıklı sunumu ile tarihe nasıl bakmamız gerektiğini net bir biçimde ortaya koydu.

Geleceğe, İslam'ın istikbaline dair düşüncesi olan her Müslümanın geçmişe/ tarihe önem vermesi gerektiğine vurgu yaparak sözlerine başlayan Abdurrahim Şen, Tarihin bir ümmetin hafızası olduğu, hafızasını kaybeden ümmetlerin tıpkı alzheimera yakalanmış insan gibi dostunu düşman, düşmanını dost olarak görebileceğine işaret etti.

Tarihin kimlik inşa edici, özgüven yapıcı veya yıkıcı rollerine de değinen Şen, doğru bir tarih perspektifinin oluşması için muhakkak göz önünde bulundurulması gereken yöntem ve usulleri sıraladı.

Bembeyaz aydınlık bir sayfa olan İslam tarihinin üzerindeki küçük siyah noktaların öne çıkartılarak kasıtlı bir şekilde şeytanlaştırıldığına dikkat çeken Şen, İslam tarihinin adil yöntemlerle incelenmediğini, olumsuzluklara odaklanıldığını, hatta daha da daraltılarak siyasilere odaklanıldığını, bu dar alanda saray entrikaları gibi kurgusallık içinde ümmetin tarihinin katledildiğini canlı örnekleriyle ortaya koydu.

Tarihin bu şekilde sanık sandalyesine oturtulamayacağını ifade etti.

Dr. Abdurrahim Şen son olarak, tarihin kimlerden alınıp kimlerden alınamayacağı konusuyla ilgili “Tarih sadece Müslümanlardan alınır, bizimle aynı inanca sahip olmayan bizi anlamayan ve bizimle aynı kültürü paylaşmayan gayrı müslimlerden tarih alınamaz” ifadelerini kulandı.

#BirKonuBirKonuk

Son videolar